Мениджър софтуерни проекти

Ozone.bg има нужда от изключително ентусиазиран и отговорен Мениджър проекти.

Търсим опитен ръководител на проекти, който да ни помогне да посрещнем предизвикателствата на нарастващия екип и многото ни и сложни проекти. Някой, който има уменията и отдадеността да управлява непрекъснатото развитие и надграждане на IT системите на Ozone.bg

Какво ще очакваме от теб: 

Планираш, изпълняваш и финализираш проекти за разработка на софтуер;

Да можеш да виждаш голямата картина, докато обръщаш внимание на дребните детайли;

Осъществяваш връзката между ръководството на компанията и екипа програмисти като определяш обхвата, целите и резултатите на проекта;

Изграждаш и укрепваш връзката между ИТ и бизнес функциите;

Разбираш нуждите на бизнеса и техния „превод“ в ИТ решения;

„Превеждаш“ бизнес изискванията в документи за спецификация към екипа от програмисти;

Създаваш планове за проекти, документи за обхвата, графици и прогнози;

Координираш дейностите, понякога по множество едновременни проекти;

Управляваш промените в обхвата, рисковете, разрешаваш и ескалираш проблемите навреме;

Осигуряваш навременна комуникация относно влиянието на промените и решенията;

Улесняваш вътрешните дискусии в екипа – решаваш и/или ескалираш проблемите навреме;

Управляваш и проследяваш напредъка на екипа и проектите, преодоляването на евентуални спънки свързани с плана на проекта и даваш предложения за решаването им;

Предоставяш отзиви и цялостни насоки от/към ръководството и екипа, действайки като точка за контакт и съобщаваш състоянието на проекта адекватно на всички участници;

Отговаряш за осъществяването на навременна, изчерпателна и ясна комуникация към всички заинтересовани страни в рамките на проекта;

Гарантираш, че ИТ решенията са адаптирани към нуждите и изискванията на бизнеса;

Координираш и подпомагаш процеса на разработване и тестване на софтуерните промени, както и на цялостното техническо решение;

Предоставяш анализ на риска и помощ при определяне на необходимите ресурси за осъществяване на планираните внедрявания на ИТ системите;

Извършваш многоизмерни анализи и оценяваш съществуващите решения, за да се гарантира съгласуваност на процесите и подготвяш планове за развитие и усъвършенстване;

Следиш за постигането на очертаните цели през целия цикъл на ИТ проектите – анализиране, планиране, изпълнение и финализиране;

Идентифицираш и управляваш рисковете при изпълнение на проектите;

Създаваш и поддържаш цялостна документация за проекти и отчети;

Изготвяш техническа документация, тестови сценарии, ръководства за употреба.

Ще се радваме да те посрещнем в нашия екип, ако имаш:

Поне 3 години опит в управлението на проекти;

Сериозни знания в областта на ИТ технологиите и бизнес процесите;

Способност за разбиране на бизнес нуждите и превеждането им на технически език;

Значителен опит в работата с разработчици на софтуер;

Отлични умения за планиране и организация с възможност за работа по множество задачи;

Възможност за ефективно приоритизиране и изпълнение на задачи в динамична среда;

Солидни организационни и аналитични умения, които стимулират вземането на решения с внимание към детайлите;

Превъзходни умения за решаване на проблеми, способност за бърза оценка на ситуация и намиране на решение, преди даден проблем да се превърне в голям проблем;

Способност и харизма да мотивираш екип;

Способност за ефективна комуникация с членовете на екипа – писмено, устно и презентационно;

Възможност за работа под напрежение и устойчивост на стрес;

Високо ниво на компютърни умения (MS Office, Jira, Basecamp).

Ще бъде чудесно, ако още:

Имаш силен интерес към технологиите и практиките за разработване на софтуер;

Разбираш бързо сложни идеи от различни бизнес области;

Имаш проактивно отношение и непреодолимо желание да се учиш.

От нас можеш да очакваш:

Шанс да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се компании в България;

Прекрасни условия за работа;

Дългосрочни възможности за професионална реализация в приятелска, ориентирана към екипа среда;

Досег с най-новите технологии;

Работа в динамичен и млад екип + офис котка.

Ако мислиш, че отговаряш на условията, и си готов да използваш суперсилите си, за да помогнеш на стотици клиенти в борбата срещу скуката, изпрати ни CV на [email protected], като в заглавието на мейла цитираш, че имаш интерес към тази позиция.