Имаш въпроси? Виж контакти или посети помощ

0 0.-лв. Поръчай

 

Филтрирате по: Закони
grazhdanska-registratsiya-na-litsata-10-izdanie-ot-2017

Гражданска регистрация на лицата (10 издание от 2017)

Цена:
7.20лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
10 издание към 27 февруари 2017 г. Представена е законовата уредба на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство. Поместени са и Законът за чужденците в Република България и Законът за убежището и бежанците. Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.
Изпълнение на наказанията (5. издание 2017 г.)

Изпълнение на наказанията (5. издание 2017 г.)

Цена:
7.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
5 издание към 20 февруари 2017 г. В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му, с които се уреждат изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, правното положение на лишените от свобода и задържаните по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, защитата срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение и отговорността за дейността  на специализираните органи по изпълнение на наказанията.
targovski-zakon-sbornik-normativni-aktove-2017

Търговски закон (Сборник нормативни актове 2017)

Цена:
9.50лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Сборникът съдържа всички основни закони имащи отношение към търговската дейност, както и ключови тълкувателни решения на ВКС. Специално отбелязани и обособени са разпоредбите, които влизат в сила през 2018 г.
Държавна администрация и държавна служба (10 издание 2017 г.)

Държавна администрация и държавна служба (10 издание 2017 г.)

Цена:
5.80лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
10. издание към 20 февруари 2017 г. В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.
Местно самоуправление и местна администрация (11 издание 2017 г.)

Местно самоуправление и местна администрация (11 издание 2017 г.)

Цена:
4.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
11. издание към 20 февруари 2017 г. В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.
Закони за собствеността (16 издание от 2017 г.)

Закони за собствеността (16 издание от 2017 г.)

Цена:
7.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
16. издание към 14 февруари 2017 г. В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.
zakon-za-ustroystvo-na-teritoriyata-15-izdanie-2017-g

Закон за устройство на територията (15 издание 2017 г.)

Цена:
8.60лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията - оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.
Закон за движението по пътищата (ново издание с допълнение за новите глоби 2017)

Закон за движението по пътищата (ново издание с допълнение за новите глоби 2017)

Цена:
4.80лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Изданието включва цветни приложения, наредби за прилагане на закона, глоби, санкции и контролни точки, както и мобилно приложение.
Новите положения в Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Новите положения в Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Цена:
24.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Приетият от Парламента Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.) внася значими промени в търговското право. Книгата предлага изчерпателно представяне на тези важни промени. Публикуван е и актуализираният текст на Търговския закон.
Закон за движението по пътищата (14 издание 2017)

Закон за движението по пътищата (14 издание 2017)

Цена:
8.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
14. издание към 5 февруари 2017 г. В Законът за движението по пътищата е представена уредбата на правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението, за правоспособност на водачите, правата и задълженията на участниците в движението и на контролните органи и принудителните мерки и наказанията, които се налагат за извършени нарушения, включително отнемането на контролни точки.
Закон за счетоводството (8 издание 2017 г.)

Закон за счетоводството (8 издание 2017 г.)

Цена:
4.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В сборника е поместен Законът за счетоводството, с който се уреждат изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, задълженията и отговорностите на ръководителите на предприятията.
Закон за здравното осигуряване (13 издание 2017 г.)

Закон за здравното осигуряване (13 издание 2017 г.)

Цена:
6.30лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения - осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.
Закон за наследството (Научно-приложен коментар)

Закон за наследството (Научно-приложен коментар)

Цена:
60.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Автори са водещи специалисти и изследователи в областта на наследственото право, които поднасят критично знания за правната уредба и наследяването в различни житейски ситуации. Обект на изследване е българското право, но се представят и международните актове относими към материята, както и виждания за подобряване на регламентацията.
Административен процес

Административен процес

Цена:
18.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В учебника са взети предвид промените в законодателството до края на септември 2016 г. Отразени са промените в множество закони, включително важни из­менения и допълнения в АПК. Всеки учебник осигурява чрез код достъп до електронния вариант на изданието, а хипервръзките в него дават възможност за ползване на пълното съдържание на цитираните нормативни актове и съдебни решения.
Промените във вещта. Някои въпроси на приращението и преработването

Промените във вещта. Някои въпроси на приращението и преработването

Цена:
19.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Настоящата книга обединява два основни въпроса: как промените в ипотекирания недвижим имот се отразяват върху принудителното изпълнение спрямо него и какви са облигационноправните и вещноправните по-следици от преработването на една движима вещ.
Облигационно право: Обща част (Седмо преработено и допълнено издание)

Облигационно право: Обща част (Седмо преработено и допълнено издание)

Цена:
38.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В настоящето седмо, преработено и допълнено издание са отразени всички изменения в законодателството за последните три години, актуалната съдебна практика и литература.
Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС

Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС

Цена:
20.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
След изчерпателен преглед на произнесените от върховната съдебна инстанция близо 900 решения през описания период бяха подбрани общо 150 съдебни акта, извадки от които са тематично групирани и представени на следващите страници.
sbornik-instruktsii-za-bezopasnost-i-zdrave-pri-rabota-2016-g

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 2016 г.

Цена:
30.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата е предназначена да подпомогне предприятията и организациите в разработването и прилагането на конкретните изисквания за безопасен и здравословен труд.
komentar-na-kodeksa-na-truda-2016-12-to-preraboteno-i-dopalneno-izdanie-tvardi-koritsi

Коментар на Кодекса на труда 2016 (12-то преработено и допълнено издание)

Цена:
70.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Новото в дванадесетото издание от 2016 г. са промените в Кодекса на труда през времето след последното издание от м. април 2013 г. Посочените нови моменти в измененията и допълненията на КТ са обстойно анализирани в изданието.