Имаш въпроси? Виж контакти или посети помощ

0 0.-лв. Поръчай
Филтрирате по: Закони
Европейско право на околната среда (твърди корици)

Европейско право на околната среда (твърди корици)

Цена:
36.-лв.

Наличност:

На склад Виж
Книгата съдържа подробен преглед на европейските законодателни актове в областта на околната среда. Тя е настолно четиво за всички професионалисти, чиято сфера на дейност включва околната среда.
prekratjavane-na-dogovora

Прекратяване на договора

Цена:
16.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок. Значително внимание е отделено на законово и договорно уредените случаи на едностранното прекратяване на договора. Различните видове договори, при които законът предвижда възможност за едностранно прекратяване, са групирани според признаците, които обосновават тази възможност и водят до специфични особености при прекратяването им и последиците от това. По-обстойно са разгледани отметнината, развалянето на двустранните договори, задатъкът, прекратяването на договора при непреодолима сила и при стопанска непоносимост.
obezpechenijata-v-materialnoto-i-v-procesualnoto-pravo

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Цена:
72.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за особените залози, Закона за договорите за финансово обезпечение, Гражданския процесуален кодекс и други.
veschno-pravo-9-to-preraboteno-i-dop-lneno-izdanie

Вещно право (9-то преработено и допълнено издание)

Цена:
13.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Изданието е част от поредицата "MODUS STUDENDI". Поредното девето издание на помагалото е актуализирано и допълнено. Със своята пълнота и конспективност то е, както отличен помощник на студента, така и полезен консултант на практикуващия юрист.
uvod-v-pravata-na-choveka-5-ravoto-na-svoboda-na-s-vestta-i-religijata-pravoto-na-obrazovanie

Увод в правата на човека 5: Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование

Цена:
11.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
‌Книгата представлява превод на две ръководства на Европейския съд по правата на човека – за правото на свобода на мисълта, съвестта и религията и за правото на образование. Книгата би била полезна за широк кръг читатели – съдии, прокурори, адвокати, представители на религиозни общности, държавни и общински служители, работещи по въпроси на взаимоотношенията между държавата, общините и религиозните общности, както и в сферата на образованието, университетски преподаватели, учители, студенти и ученици.
uvod-v-pravata-na-choveka-1-zaschita-ot-iztezanija-zhestoko-nechoveshko-ili-unizitelno-otnasjane-ili-nakazanie

Увод в правата на човека 1: Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Цена:
13.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
‌Книгата представя международните стандарти за защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне/наказание. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, забраняващи подобно третиране, както и юриспруденцията на органите, които ги тълкуват. Подобно системно изложение на международното право в тази сфера се прави за пръв път в българската литература. Книгата би била полезна за широк кръг читатели: университетски преподаватели и студенти, служители в правоохранителните органи, съдии, прокурори и адвокати.
razvitie-na-reformata-na-nakazatelnija-proces

Развитие на реформата на наказателния процес

Цена:
16.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
За да се даде пълнота на прегледа на материята относно реформата в наказателния процес, се налага да вземем и отношение към специализацията на държавните процесуални органи за разследване и съдене на лица в сферата на организираната престъпност и борбата с корупцията във високите етажи на властта и криминологическите аспекти на държавната политика в сферата на борбата с престъпността.
administrativnite-narushenija-i-prest-plenijata-sravnitelen-praven-analiz

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

Цена:
17.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата на Теодора Георгиева представлява актуално изследване на сравнимостта между престълението и административното нарушение. Авторката представя както от теоретична, така и от практическа гледна точка спецификите на единия и на другия вид противообществени деяния и на тяхното преследване.
schetovodstvo-2018

Счетоводство – 2018

Цена:
36.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Тази книга-годишник, девета по ред, Ви представя по традиция едни от най-значимите въпроси на счетоводството, финансовите отчети и независимия одит. В изчерпателен приложен коментар на Закона за счетоводството се акцентира върху актуалните изменения и допълнения на закона: въвеждане на допълнителни облекчения за някои предприятия, промените, свързани с транспониране на изискванията на европейската счетоводна директива (Директива 2013/34/ЕС), измененията и допълненията, свързани с въведени промени в други законодателни актове и процес. Представени са и указанията на МФ по някои части от глава седма Годишни доклади“ на Закона за счетоводството и публичността на финансовите отчети.
zakon-za-zad-lzhenijata-i-dogovorite

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика – част V

Цена:
25.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.
obsch-reglament-otnosno-zaschitata-na-dannite

Общ регламент относно защитата на данните (1 издание 2018)

Цена:
6.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
1 издание към 5 февруари 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.
antikorupciya

Антикорупция

Цена:
6.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Изданието съдържа Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.), с който са отменени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.‌
protivodejstvie-na-korupcijata-i-otnemane-na-nezakonno-pridobitoto-imuschestvo-1-izdanie-2018

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (1. издание 2018)

Цена:
6.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
1. издание към 30 януари 2018 г.В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.
juridicheski-lica-s-nestopanska-cel-grazhdanskopraven-rezhim

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Цена:
23.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим.
Данъци 2018 (17. издание от 2018 г.)

Данъци 2018 (17. издание от 2018 г.)

Цена:
14.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
17. издание към 2 януари 2018 г. В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Цена:
15.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В хронологичен ред и в обособени глави са обхванати всички прекратителни основания на посочената разпоредба. Всяка глава започва с кратък текстов синтез на прекратителното основание и съдържа експертни отговори на конкретни въпроси. След всеки отговор е цитирана съдебна практика, което позволява ползването на отговорите при правни защити и становища.
zakon-za-s-debnata-vlast-15-to-izdanie-2017

Закон за съдебната власт (15-то издание 2017)

Цена:
7.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.
chastnoto-obvinenie-v-b-lgarskija-nakazatelen-proces

Частното обвинение в българския наказателен процес

Цена:
23.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Монографичният труд на тема "Частното обвинение в българския наказателен процес" обхваща актуални, дискусионни, теоретически и практически значими въпроси относно частното обвинение като съвкупност от институти на наказателнопроцесуалното право, касаещи процесуалната дейност на частния обвинител и на частния тъжител.
aktualni-trudove-tv-rdi-korici

Актуални трудове (твърди корици)

Цена:
20.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Настоящото луксозно издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров. Започвайки от непреиздаваната в продължение на повече от тридесет години монография "Принудителни административни мерки", изданието завършва с две студии, посветени на по-общите въпроси на недействителността на административните актове и компетентността на административните органи при тяхното издаване.
prekluzijata-za-v-zrazhenija-na-otvetnika-v-obschija-iskov-proces

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

Цена:
20.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Разгледана е процесуалната уредба в България до приемането на Гражданския процесуален кодекс през 2007 г. Направена е съпоставка с действащите законодателни решения в Италия, Франция, Англия и Германия.
sporazumenieto-v-b-lgarskija-nakazatelen-proces

Споразумението в българския наказателен процес

Цена:
13.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Със споразумение се решават около една трета от наказателните дела в България. Това е доказателство за неговото успешно "имплантиране" в нашата наказателнопроцесуална система от 2000 г. до днес.
prinudata-i-novijat-chlen-16a-ot-nakazatelnija-kodeks

Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

Цена:
11.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата е първото цялостно монографично изследване относно принудата като vis absoluta и vis compulsivа и обстоятелство, изключващо и смекчаващо наказателната отговорност на принудения субект, както и относно новия член 16а от Наказателния кодекс (НК).