Имаш въпроси? Виж контакти или посети помощ

0 0.-лв. Поръчай
Филтрирате по: Закони
prakticheski-vaprosi-na-sobstvenostta

Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот (Трето преработено и допълнено издание)

Цена:
36.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Изданието е съобразено с действащото законодателство към 31 март 2017 г. Предназначението на книгата е чрез анализ на законовата уредба и актовете на съда и чрез предоставяне на практически решения на конкретни казуси да се подпомогнат както практикуващите юристи, така и други специалисти, чиято дейност е свързана с въпросите на собствеността.
kodeks-na-truda-2017-sbornik-normativni-aktove

Кодекс на труда 2017. Сборник нормативни актове

Цена:
8.60лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Издaниeтo cъдъpжa ocнoвнитe нopмaтивни aĸтoвe, ĸoитo peглaмeнтиpaт тpyдoвo-пpaвнитe oтнoшeния или ca тяcнo cвъpзaни c тяx. Cбopниĸът e пpeднaзнaчeн зa пpaĸтиĸyвaщи юpиcти, нayчни paбoтници, cтyдeнти пo пpaвo, ĸaĸтo и зa гpaждaнитe, интepecyвaщи ce oт пpaвaтa и зaдължeниятa cи пpи пoлaгaнe нa вcяĸaĸъв вид тpyд.
административно право

Общият административен акт

Цена:
24.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата е посветена на института на общия административен акт в българското административно право. Разгледани са производствата по издаване, оспорване и изпълнение на общи административни актове в Административнопроцесуалния кодекс и в специалните закони. Анализирана е богатата съдебна практика на Върховния административен съд по приложение на института. На основата на преглед на сравнителноправно познатите видове общи административни актове е направен опит за усъвършенстване на легалното определение на общия административен акт и на административнопроцесуалния режим на тези актове.
sadebnite-aktove-v-grazhdanskoto-sadoproizvodstvo

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство

Цена:
17.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В изследването подробно се изясняват основните характеристики на съдебните актове през призмата на правната им същност, предмета и правните правните последици, които пораждат, както и характеристика на съдебния акт и в съпоставка с други правни явления. 
nesastoyatelnost

Несъстоятелност

Цена:
25.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата е посветена на режима на несъстоятелността по Търговския закон (ТЗ). В нея за първи път у нас са формулирани основните принципи на производството по несъстоятелност; направен е детайлен анализ на понятието за свръхзадълженост по чл. 742, ал. 1 ТЗ и е изяснен институтът на прекратяване на договори от синдика по чл. 644 ТЗ. Специално внимание е отделено на кредиторите на несъстоятелността, на обхвата и последиците от спирането на съдебни и изпълнителни производства по чл. 637 и 638 ТЗ, на спирането на плащанията като презумпция за неплатежоспособност по чл. 608, ал. 2 ТЗ и на въпросите на послесмъртната несъстоятелност. Анализирани са някои проблеми, свързани с недействителността на сделки и действия по чл. 645 – 647 ТЗ, с прекратяването на участия на несъстоятелния длъжник в търговско дружество и със заличаването на длъжника като правен субект.
sobstvenost-sbornik-normativni-aktove-2017

Собственост. Сборник нормативни актове 2017

Цена:
7.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Сборникът включва: Закон за собствеността; Закон за общинската собственост; Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост; Правилник за вписванията; Наредба №2 от 11 априв 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.
grazhdanska-registratsiya-na-litsata-10-izdanie-ot-2017

Гражданска регистрация на лицата (10 издание от 2017)

Цена:
7.20лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
10 издание към 27 февруари 2017 г. Представена е законовата уредба на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство. Поместени са и Законът за чужденците в Република България и Законът за убежището и бежанците. Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.
Изпълнение на наказанията (5. издание 2017 г.)

Изпълнение на наказанията (5. издание 2017 г.)

Цена:
7.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
5 издание към 20 февруари 2017 г. В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му, с които се уреждат изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, правното положение на лишените от свобода и задържаните по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, защитата срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение и отговорността за дейността  на специализираните органи по изпълнение на наказанията.
targovski-zakon-sbornik-normativni-aktove-2017

Търговски закон (Сборник нормативни актове 2017)

Цена:
9.50лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Сборникът съдържа всички основни закони имащи отношение към търговската дейност, както и ключови тълкувателни решения на ВКС. Специално отбелязани и обособени са разпоредбите, които влизат в сила през 2018 г.
Държавна администрация и държавна служба (10 издание 2017 г.)

Държавна администрация и държавна служба (10 издание 2017 г.)

Цена:
5.80лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
10. издание към 20 февруари 2017 г. В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.
Местно самоуправление и местна администрация (11 издание 2017 г.)

Местно самоуправление и местна администрация (11 издание 2017 г.)

Цена:
4.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
11. издание към 20 февруари 2017 г. В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.
Закони за собствеността (16 издание от 2017 г.)

Закони за собствеността (16 издание от 2017 г.)

Цена:
7.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
16. издание към 14 февруари 2017 г. В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.
zakon-za-ustroystvo-na-teritoriyata-15-izdanie-2017-g

Закон за устройство на територията (15 издание 2017 г.)

Цена:
8.60лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията - оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.
Закон за движението по пътищата (ново издание с допълнение за новите глоби 2017)

Закон за движението по пътищата (ново издание с допълнение за новите глоби 2017)

Цена:
4.80лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Изданието включва цветни приложения, наредби за прилагане на закона, глоби, санкции и контролни точки, както и мобилно приложение.
Новите положения в Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Новите положения в Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Цена:
24.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Приетият от Парламента Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.) внася значими промени в търговското право. Книгата предлага изчерпателно представяне на тези важни промени. Публикуван е и актуализираният текст на Търговския закон.
Закон за движението по пътищата (14 издание 2017)

Закон за движението по пътищата (14 издание 2017)

Цена:
8.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
14. издание към 5 февруари 2017 г. В Законът за движението по пътищата е представена уредбата на правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението, за правоспособност на водачите, правата и задълженията на участниците в движението и на контролните органи и принудителните мерки и наказанията, които се налагат за извършени нарушения, включително отнемането на контролни точки.
Закон за счетоводството (8 издание 2017 г.)

Закон за счетоводството (8 издание 2017 г.)

Цена:
4.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В сборника е поместен Законът за счетоводството, с който се уреждат изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, задълженията и отговорностите на ръководителите на предприятията.
Закон за здравното осигуряване (13 издание 2017 г.)

Закон за здравното осигуряване (13 издание 2017 г.)

Цена:
6.30лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения - осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.
Закон за наследството (Научно-приложен коментар)

Закон за наследството (Научно-приложен коментар)

Цена:
60.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Автори са водещи специалисти и изследователи в областта на наследственото право, които поднасят критично знания за правната уредба и наследяването в различни житейски ситуации. Обект на изследване е българското право, но се представят и международните актове относими към материята, както и виждания за подобряване на регламентацията.
Административен процес

Административен процес

Цена:
18.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В учебника са взети предвид промените в законодателството до края на септември 2016 г. Отразени са промените в множество закони, включително важни из­менения и допълнения в АПК. Всеки учебник осигурява чрез код достъп до електронния вариант на изданието, а хипервръзките в него дават възможност за ползване на пълното съдържание на цитираните нормативни актове и съдебни решения.