Имаш въпроси? Виж контакти или посети помощ

Категории
0 0.-лв. Поръчай

Обратно към всички
Облигационно право 2014

Облигационно право 2014

Професионална и справочна литература  / 

Тази книга има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право при подготовката им за изпита по облигационно право и за държавния изпит по гражданскоправни науки.
9-то преработено и допълнено издание.

Към пълното описание и видео

12.90 BGN Цена:
12.90лв.
Купи
Добави в любими Любим продукт на: Анелия

Номер на продукт:

BKBKE000303

Наличност:

На склад при доставчик Може да е при вас на: 18.01

Ценова защита

Облигационно право 2014

Ключови характеристики

 • Корица:Мека
 • Брой страници:440
 • Баркод:9789547309036
 • ISBN:9789547309036
 • Каталожен номер:139170
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg

Тази книга има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право при подготовката им за изпита по облигационно право и за държавния изпит по гражданскоправни науки. Изданието служи за бърз преговор на материята и дава възможност за лесно ориентиране в основната структура на дисциплината.
Промените и допълненията в деветото издание, освен приетите междувременно изменения в законодателството, отразяват и новата съдебна практика. Изложението е допълнено и с въпросите по новообразувани тълкувателни дела. Отразени са и оригиналните позиции на автори на новоизлезли публикации по съответните теми.

Съдържанието е съобразено с конспектите за изпита по облигационно право от всички юридически факултети в страната, но би могло да бъде от полза и на практикуващите юристи, тъй като в него могат да бъдат открити синтезирани освен научни становища, и съдебна практика и подробна тематична библиография.

 

Съдържание: 

 • Облигационно право – понятие, предмет, система, източници
 • Облигационно отношение – понятие, видове.
 • Вземането като относително субективно право.
 • Защита срещу действия на трети лица
 • Претенция, дълг и отговорност. Интересът на кредитора
 • Престацията – понятие. Начини за определяне
 • Видове престации. Индивидуално определени и родови престации
 • Задължение за прехвърляне на собственост
 • Задължения с право на избор. Факултативни престации
 • Парични задължения. Задължения с право на лихва
 • Източници на облигационни отношения – обща характеристика. Видове
 • Особености на извъндоговорните източници на облигационни отношения
 • Договор – понятие. Договорът в гражданското, трудовото и търговското право. Процесуални договори. Административни договори
 • Едностранни и двустранни, възмездни и безвъзмездни, консенсуални и реални, формални и неформални договори. Алеаторни договори
 • Свобода на договарянето. Ненаименувани договори. Каузални и абстрактни договори. Други деления
 • Сключване на договора
 • Договори при общи условия
 • Преддоговорни отношения
 • Предварителен договор
 • Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице
 • Изпълнение – понятие. Същност и интерес от изпълнението. Принципи на изпълнението
 • Субекти на изпълнението
 • Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение
 • Място на изпълнението. Доказване на изпълнението. Прихващане на изпълнението
 • Време на изпълнението
 • Възражение за неизпълнен договор
 • Право на задържане
 • Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор
 • Неизпълнение. Същност и форми. Причини и последици
 • Невъзможност за изпълнение. Последици. Невъзможност, за която длъжникът не отговаря. Проблемът за риска. Стопанска непоносимост
 • Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря
 • Забава на длъжника. Частично изпълнение. Лошо изпълнение
 • Забава на кредитора
 • Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение
 • Вредата. Понятие и видове
 • Поправяне на вредите. Особености при поправяне на вредите от неизпълнение на парични задължения
 • Отговорност за вреди. Договорна и деликтна отговорност
 • Граници на гражданската отговорност. Компенсация на вини
 • Неустойка – понятие, функции, видове
 • Задатък. Отметнина
 • Прихващане на насрещни дългове
 • Подновяване
 • Делегация
 • Опрощаване. Сливане
 • Прехвърляне на вземания
 • Поемане на дълг
 • Солидарност и неделимост
 • Обезпечения – понятие и видове. Привилегии
 • Упражняване правата на длъжника от кредиторите му
 • Отменителен (Павлов) иск
 • Поръчителство – обща характеристика и сключване
 • Отговорност на поръчителя. Права на поръчителя
 • Залози – същност, видове. Особени залози
 • Залог върху вещи
 • Залог върху вземания и ценни книжа
 • Ипотека. Характеристика. Видове
 • Учредяване на ипотека. Вписване, отбелязвания и заличаване
 • Съдържание и същност на ипотечното право
 • Договор за продажба – характеристика, видове
 • Страни, предмет и форма при договора за продажба
 • Задължения на продавача
 • Отговорност на продавача при евикция
 • Отговорност на продавача при недостатъци
 • Особени правила за защита на купувача-потребител
 • Задължения на купувача
 • Особени правила на ЗЗД за някои продажби на вещи
 • Договор за замяна. Обща характеристика и отграничения. Замяна с държавни имоти
 • Продажба на наследство
 • Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане – характеристика и сключване
 • Действие на договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане. Прекратяване на договора
 • Договор за дарение – понятие, отграничение от спонсорството. Сключване и форма
 • Кауза на дарението. Видове дарения. Действие и отмяна на дарението
 • Договор за изработка – обща характеристика, отграничения, сключване
 • Задължения на възложителя и изпълнителя. Прекратяване на договора
 • Наемни отношения – договори за наем, аренда и лизинг. Отграничения от други договори
 • Договор за наем на вещи – понятие, сключване и действие
 • Пренаемане. Прекратяване на наемните отношения
 • Особени правила при наемането на общински и държавни имоти
 • Договор за заем за послужване
 • Договор за заем за потребление
 • Защита на потребителите при кредитиране
 • Договор за влог – понятие, видове
 • Договор за гражданско дружество – обща характеристика, отграничения
 • Права и задължения на участниците в гражданското дружество. Управление. Отношения с трети лица
 • Прекратяване на гражданското дружество – основания и последици
 • Договор за спогодба
 • Договор за поръчка. Обща характеристика. Сключване
 • Действие и прекратяване на договора за поръчка
 • Отграничения на договора за поръчка от упълномощаването, комисионния и спедиционния договор, персоналната симулация и договора за изработка
 • Публично обещание за награда
 • Неоснователно обогатяване. Обща характеристика. Понятие за основанието
 • Връщане на даденото без основание, при отпаднало и неосъществено основание 391
 • Връщане на даденото поради грешка. Особености при връщане на вещ. Връщане на даденото на недееспособен
 • Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД
 • Доброволно водене на чужда работа без натоварване
 • Непозволено увреждане – обща характеристика. Обективно основание на отговорността
 • Субективно основание на деликтната отговорност. Принципът „без вина няма отговорност“ и обективната отговорност
 • Отговорност за лични виновни действия (чл. 45 ЗЗД)
 • Отговорност за вреди, причинени от ненавършили пълнолетие и лица, неразбиращи свойството и значението на постъпките си
 • Отговорност за вреди, причинени от лице, на което е възложена работа
 • Отговорност за вреди, произлезли от вещи и животни
 • Отговорност на държавата и общините за вреди
 •  

Ревюта на наши потребители за Облигационно право 2014

* За да напишеш ревю е необходимо да си регистриран