Имаш въпроси? Виж контакти или посети помощ

Категории
0 0.-лв. Поръчай
Обратно към всички
-23%
sotsialno-osiguryavane-2014-godina

Социално осигуряване 2014 година

Професионална и справочна литература  / 

Изданието отразява състоянието на законодателството към 2 април 2014 г.

Към пълното описание и видео

Номер на продукт:

BKBKE000085

Наличност:

На склад Може да е при вас на: 27.04

Ценова защита

Социално осигуряване 2014 година

Ключови характеристики

 • Корица:Мека
 • Брой страници:856
 • Каталожен номер:121897
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg

Изданието отразява състоянието на законодателството към 2 април 2014 г.

Книга-годишник, в която са побрани:

 • Актуализирани нормативни актове
 • Указания на Националния осигурителен институт
 • Указания на Националната агенция за приходите
 • Изчерпателни приложни коментари
 • Справочна информация


Компактдискът съдържа:

 • Всички законови и подзаконови нармативни актове на социалното и здравното осигуряване
 • Регламентите на ЕС
 • Всички двустранни договори по социално осигуряване, по които страна е Р. България
 • Подробна практика на Върховния административен съд


Целева аудитория: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоусигуряващи се граждани.

Съдържание:

Въведение
Държавно обществено осигуряване

 • Нормативна уредба
  • Кодекс на социалното осигуряване
  • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. (извлечение)
  • Закон за гарантираните взимания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
  • Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
  • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите,върху които се правят осигурителни вноски
  • Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващи се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица
  • Наредба за реда на внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
  • Наредба за осигурителните каси
  • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
  • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
  • Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
  • Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал 5 от Кодекса на труда
  • Наредба за реда и начина на информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
  • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхранение на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
  • Наредба за категоризиране на труда при пенсионерите
  • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
  • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
 • Указания на националния осигурителен институт
  • Изх. № 91-01-301 от 19.12.2013 г. 
   Относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 и изменения в Кодекса за социално осигуряване, приет със ЗБДОО за 2014. (обн ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) със Закона за допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 104 от 03.12.2013 г.) и с предстоящия за приемане Закон за изменение и допълнение на КСО във връзка с паричните обезщетения за болест,трудоустрояване и майчинство
  • Изх. № 91-01-47 от 07.02.2014 г. 
   Относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 99 от 15.11.2013 г. и ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г. в сила от 01.01.2014 г.)
  • Изх № 91-01-77 от 12.03.2014 г.
   Относно промени в глава седма "Контрол" и глава осма "Спорове" от Кодекса за социално осигуряване във връзка с контролно-ревизионната дейност на НОИ
 • Указания на националната агенция за приходите
  • Изх. № 20-00-230 от 12.12.2013 г.
   Относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014)
  • Изх. № 20-00-1 от 02.01.2014 г.
   Относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8пт 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и за самоосигуряващи се лица (обн. ДВ, бр. 110 от 2013 г,в сила от 01.01.2014 г.)
  • Изх. № 20-00-3 от 06.01.2014 г.
   Относно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр 106 от 10.12.2013 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каза за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.), и изменения и допълнения в Кодекса за социалното осигуряване, в сила от 01.01.2014 г.
 • Коментар по задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяна на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 година
  • Нови моменти
  • Задължения на осигурителите при определяна на осигурителен доход
  • Определяне размера на задължителните осигурителни вноски за различните категории лица и срокове за внасяне на вноските
  • Задължения на работодателите и морските лица при определяна на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им
  • Задължения на самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им
  • Здравно осигуряване през 2014 година
  • Промени в Наредба № Н-8 във връзка с подаването на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица през 2014 г.
 • Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица
  • Парични обезщетения за временна неработоспособност - изплащане и контрол върху тях
  • Отпуски и обезщетения за бременност и раждане
  • Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете
  • Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  • Парични обезщетения за безработица
 • Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
  • Основни промени в изплащането на гарантирани вземания през 2014 г.
  • Лица с право на гарантирани вземания
  • Задължения на работодателите по прилагането на ЗГВРСНР
  • Извършване на проверки от контролните органи на НОИ във връзка със задълженията на работодателите по ЗГВРСНР
  • Ред за отпускане на гарантираните вземания
 • Коментар по задължителното пенсионно осигуряване
  • Видове пенсии и условия за отпускането им
  • Определяне размера на пенсиите
  • Правила за отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите
  • Електронни услуги за пенсионери, предоставени от НОИ
  • Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред
 • Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания по краткосрочното и пенсионното осигуряване
  • Административно обжалване
  • Обжалване по съдебен ред
 • Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2014 година
  • Приложно поле на Европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност през 2014 година
  • Нови двустранни договори за социална сигурност, по които България е страна

Допълнително социално осигуряване

 • Нормативна уредба
  • Закон за Комисията за финансов надзор (извлечение)
 • Коментар по допълнителното социално осигуряване
  • Допълнително задължително пенсионно осигуряване
  • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  • Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

Приложения

  • Таблица за размера на осигурителните вноски
  • за държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и за здравното осигуряване (ЗО), дължими от осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица в сила за 2014 г.
  • Календар на осигурителя за 2014 г. (срокове по социалноосигурителното, здравноосигутителното и трудовото законодателство)


Ревюта на наши потребители за Социално осигуряване 2014 година

* За да напишеш ревю е необходимо да си регистриран