Имаш въпроси? Виж контакти или посети помощ

0 0.-лв. Поръчай
Филтрирате по: Закони
prekratjavane-na-dogovora

Прекратяване на договора

Цена:
16.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок. Значително внимание е отделено на законово и договорно уредените случаи на едностранното прекратяване на договора. Различните видове договори, при които законът предвижда възможност за едностранно прекратяване, са групирани според признаците, които обосновават тази възможност и водят до специфични особености при прекратяването им и последиците от това. По-обстойно са разгледани отметнината, развалянето на двустранните договори, задатъкът, прекратяването на договора при непреодолима сила и при стопанска непоносимост.
zakon-za-zad-lzhenijata-i-dogovorite

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика – част V

Цена:
25.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.
obsch-reglament-otnosno-zaschitata-na-dannite

Общ регламент относно защитата на данните (1 издание 2018)

Цена:
6.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
1 издание към 5 февруари 2018 г. С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.
antikorupciya

Антикорупция

Цена:
6.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Изданието съдържа Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.), с който са отменени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.‌
protivodejstvie-na-korupcijata-i-otnemane-na-nezakonno-pridobitoto-imuschestvo-1-izdanie-2018

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (1. издание 2018)

Цена:
6.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
1. издание към 30 януари 2018 г.В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.
juridicheski-lica-s-nestopanska-cel-grazhdanskopraven-rezhim

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Цена:
23.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим.
Данъци 2018 (17. издание от 2018 г.)

Данъци 2018 (17. издание от 2018 г.)

Цена:
14.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
17. издание към 2 януари 2018 г. В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Цена:
15.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В хронологичен ред и в обособени глави са обхванати всички прекратителни основания на посочената разпоредба. Всяка глава започва с кратък текстов синтез на прекратителното основание и съдържа експертни отговори на конкретни въпроси. След всеки отговор е цитирана съдебна практика, което позволява ползването на отговорите при правни защити и становища.
zakon-za-s-debnata-vlast-15-to-izdanie-2017

Закон за съдебната власт (15-то издание 2017)

Цена:
7.90лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.
chastnoto-obvinenie-v-b-lgarskija-nakazatelen-proces

Частното обвинение в българския наказателен процес

Цена:
23.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Монографичният труд на тема "Частното обвинение в българския наказателен процес" обхваща актуални, дискусионни, теоретически и практически значими въпроси относно частното обвинение като съвкупност от институти на наказателнопроцесуалното право, касаещи процесуалната дейност на частния обвинител и на частния тъжител.
aktualni-trudove-tv-rdi-korici

Актуални трудове (твърди корици)

Цена:
20.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Настоящото луксозно издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров. Започвайки от непреиздаваната в продължение на повече от тридесет години монография "Принудителни административни мерки", изданието завършва с две студии, посветени на по-общите въпроси на недействителността на административните актове и компетентността на административните органи при тяхното издаване.
prekluzijata-za-v-zrazhenija-na-otvetnika-v-obschija-iskov-proces

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

Цена:
20.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Разгледана е процесуалната уредба в България до приемането на Гражданския процесуален кодекс през 2007 г. Направена е съпоставка с действащите законодателни решения в Италия, Франция, Англия и Германия.
prinudata-i-novijat-chlen-16a-ot-nakazatelnija-kodeks

Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

Цена:
11.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книгата е първото цялостно монографично изследване относно принудата като vis absoluta и vis compulsivа и обстоятелство, изключващо и смекчаващо наказателната отговорност на принудения субект, както и относно новия член 16а от Наказателния кодекс (НК).
sporazumenieto-v-b-lgarskija-nakazatelen-proces

Споразумението в българския наказателен процес

Цена:
13.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Със споразумение се решават около една трета от наказателните дела в България. Това е доказателство за неговото успешно "имплантиране" в нашата наказателнопроцесуална система от 2000 г. до днес.
grazhdanskoto-uchastie-v-konstitucionnata-demokracija

Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи

Цена:
18.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Това прави книгата подходяща не само за юристи, политолози, социолози и политици, но и за всеки свободен, активен и критично мислещ гражданин.‌ Обстойно изследване върху гражданското участие и пряката демокрация като форма на управление предлага изданието „Гражданското участие в конституционната демокрация“ на д-р Атанас Славов. Изданието „има за цел както да информира за различните форми и процедури, така и да мобилизира и консолидира подкрепа за запазване и развиване на ценностите и принципите на конституционната демокрация“.
vsichko-za-rabotnoto-vreme-pochivkite-i-otpuskite-kniga-narachnik

Всичко за работното време, почивките и отпуските (книга-наръчник)

Цена:
36.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Книга-наръчник, която е изключително ценен помощник и консултант на всеки работодател и специалист по труда и човешки ресурси, на всяко предприятие и ведомство.‌
administrativnijat-dogovor-po-balgarskoto-zakonodatelstvo

Административният договор по българското законодателство

Цена:
10.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Монографията разкрива същността на административния договор. За постигането на тази цел е анализирана нормативната уредба в законодателство на страните от Западна Европа и е съпоставена с регламентацията в Административнопроцесуалния кодекс и специалните закони. Разгледани и обобщени са всички теоретични разработки по темата в правната ни литература и са сравнени с достиженията на западните учени. На тази солидна база са направени редица предложения за усъвършенстване на законодателството и са дадени насоки за юриспруденцията.‌
konstitutsiya-na-republika-balgariya-2017-sibi

Конституция на Република България

Цена:
2.60лв.

Наличност:

На склад Виж
Конституцията на Република България е основният закон на Република България. Приета е на 12 юли 1991 г. от 7-то Велико народно събрание. Според нея България е парламентарна република. Тя е единна държава, в която не се допускат автономни териториални образувания.
grazhdanski-protsesualen-kodeks-vtoro-preraboteno-i-dopalneno-izdanie-kam-may-2017-1

Граждански процесуален кодекс (Второ преработено и допълнено издание към май 2017)

Цена:
78.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Второ преработено и допълнено издание към 31 май 2017 г.Книгата съдържа цялостен коментар по прилагането на ГПК в периода след публикуването на първото издание. Ориентирана е към специалисти от практиката и предлага разрешения на проблеми, свързани с приложимостта на закона към всички спорни и безспорни съдебни производства по граждански дела.
kontrol-nad-postanovlenieto-na-prokurora-za-prekratyavane-na-nakazatelnoto-proizvodstvo

Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство

Цена:
8.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Налице е многобройна, разнообразна, а и много често противоречива, както съдебна, така и прокурорска практика, свързана с прекратяването на наказателното производство на досъдебната фаза, и контролът над тази дейност. Това налага същата да бъде прегледана и обобщена, като се направи опит да се изведат конкретни законосъобразни насоки, които да бъдат следвани при осъществяването на правомощието на прокурора при прекратяване на наказателното производство и контрола над тази дейност от оправомощените за това субекти. 
obshtestvenata-opasnost-i-balgarskoto-nakazatelno-pravo

Обществената опасност и българското наказателно право

Цена:
17.-лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
Обществената опасност на престъплението е централен институт в българското наказателно право още в Наказателния закон от 1896 г. Той е ключов при определяне на понятието за престъпление и при определяне на самия кръг престъпни прояви.  
pravilnik-za-prilagane-na-zakona-za-danak-varhu-dobavenata-stoynost-2017-8-izdanie-kam-24-mart-2017-g

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2017

Цена:
5.70лв.

Наличност:

На склад при доставчик Виж
8. издание към 24 март 2017 г. В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1 януари 2017 г.