Анубис

Анубис

Вече 25 години издателска къща „Анубис“ заедно със своите автори и с многобройните си читатели твори в областта на българското образование и култура. Издателството е създадено през 1990 г. от Николай Табаков с амбициозната задача да издава литература, отговаряща на високи естетически критерии. От 1992 г. приоритет в политиката на Анубис е издаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература.

Днес, с разнообразна гама от учебници и учебни помагала за деца, ученици и учители от всички възрастови групи, издателството се утвърди като един от лидерите на българския пазар. Гаранция за научните достойнства, практическата приложимост, съответствието с българските и европейските стандарти на учебната ни литература са авторите, чиито имена са знакови. Над 300 водещи учени, университетски преподаватели и методисти по отделните учебни предмети, запознати с европейските и световните практики в образованието, учители с голям опит в преподаването и възпитанието, изтъкнати художници и дизайнери са част от авторските ни екипи, доказали се в условията на растяща конкуренция.

В центъра на образователния процес авторите на ИК Анубис поставят личността на ученика. Всеки образователен продукт е насочен към стимулиране на познавателната активност, към личното участие, към мотивацията и напредъка в обучението на всяко дете и ученик. Учебниците и учебните помагала са структурирани така, че да водят до реални резултати в обучението, да подготвят кадри, конкурентоспособни на общия европейски пазар на труда. Издателството реагира своевременно на всички промени от страна на образователното министерство, като издава учебна литература, напълно съответстваща на актуалните изисквания – като форма и като съдържание.

Филтри
Сортирай по:
Покажи по:
Филтри
Сортирай по:
Покажи по: