Международно правораздаване. Международен арбитраж и международен съд на ООН

|

SKU: BKBKE00197

  • Автор: Александър Драгиев
  • Издателство: Сиби

При доставчик

|

Може да е при вас на 22.09.2018

Първото цялостно изследване в българската международноправна литература на устройството на международния съд на ООН и съдопроизводството в него.
Трето преработено и допълнено издание.
Виж повече за продукта
17,00 лв.
Ценова защита

Aĸo зaĸyпитe пpoдyĸти oт caйтa ни и oтĸpиeтe, чe цeнaтa ce e пoнижилa в paмĸитe нa 7 дни, ниe щe дoбaвим paзлиĸaтa ĸaтo cyмa във вaшия пpoфил нeзaбaвнo. Зa цeлтa e нyжнo дa ce oбъpнeтe ĸъм дeнoнoщнaтa ни ĸлиeнтcĸa пoддpъжĸa.

Купи
Име:
Международно правораздаване. Международен арбитраж и международен съд на ООН
Големина на книгата:
416Pages
ISBN-13:
9789547307926
Издателство
Сиби
Език:
Жанр:
Право

Безплатна доставка!

24/7 Обслужване, без почивен ден!

Проверка на пратка при наложен платеж.

Експресна доставка в рамките на деня.

На изплащане с 1% оскъпяване.

Ценова защита до 7 дни след покупка.

Международно правораздаване. Международен арбитраж и международен съд на ООН
Международно правораздаване. Международен арбитраж и международен съд на ООН
17,00 лв.

Безплатна доставка за страната!

Купи
Пълно описание на продукта

Трето преработено и допълнено издание.

Международният арбитраж и международното правосъдие са единствените правораздавателни способи за мирно решаване на международноправните спорове. Правораздавателни, защото и двата способа решават спорове, като отсъждат на кого принадлежи спорното право. Следователно в своята съвкупност те представляват правораздаването в международното публично право. Основното внимание в книгата е отделено на международното правосъдие, като то е разгледано чрез най-авторитетния му представител - Международният съд на ООН. Той е единственият международен съдебен орган, който има едновременно универсален характер и обща компетентност.

Книгата е първото цялостно изследване в българската международноправна литература на устройството на този съд и съдопроизводството в него. Изданието е трето поред, основно преработено и допълнено. Използвана е най-новата съдебна практика. Освен Устава на ООН и Статута на Международния съд, е приложен и списък на всички съдебни дела и съвещателни мнения на съда, цитирани в книгата.

Александър Драгиев е професор по международно публично право. Преподава общия курс по международно публично право, международно правораздаване, международна закрила на правата на човека. Автор на многобройни публикации в областта на отговорността на държавата в международното право, международното правосъдие, правата на човека в международното право.

Съдържание

Понятие за международен спор и международно правораздаване
Понятие за международноправен спор
Определение за международноправен спор
Международноправни спорове и международни спорове
Понятие за международно правораздаване
Принцип на решаване на международните спорове с мирни средства
Видове мирни средства за решаване на международните спорове
Понятие за международно правораздаване
Международен арбитраж
Международен арбитраж - понятие и история
Арбитражно споразумение
Форми на сключване на арбитражно споразумение
Общи и специални арбитражни споразумения
Арбитражно производство
Видове международен арбитраж
Първа класификация: задължителен и факултативен арбитраж
Втора класификация: институционален (постоянен) арбитраж и арбитраж adhoc (инцидентен арбитраж)
Постоянен арбитражен съд в Хага
Цел на създаването на ПАС
Структура на ПАС
Формиране на арбитражния съд
Други функции на ПАС
Характеристика на ПАС
Международен съд на ООН
Обща характеристика и структура на Международния съд на ООН
Международно правосъдие - понятие, история, съпоставка с международния арбитраж
Понятие за международно правосъдие
История на международното правосъдие
Съпоставка между международното правосъдие и международния арбитраж
Правно положение на Международния съд на ООН
Правно положение на Международния съд спрямо ООН
Правно положение на Международния съд спрямо специализираните организации при ООН
Правно положение на Международния съд спрямо държавите
Съдебен състав на Международния съд на ООН
Съдебен състав на МСООН
Издигане на кандидатурите за съдии в МСООН
Избиране на съдиите в МСООН
Независимост на съдиите в МСООН
Критерии за кандидатурите за съдии в Международния съд на ООН
Организация на Международния съд на ООН
Председател и Подпредседател на МСООН
Секретар на МСООН
Съдии adhoc
Отделения на МСООН
Съдопроизводство пред Международния съд на ООН
Юрисдикция на Международния съд на ООН
Договорна юрисдикция на МСООН
Договорна юрисдикция на основание на специално споразумение
Договорна юрисдикция на основание на действащи международни договори
Задължителна юрисдикция на МСООН
Правна същност на задължителната юрисдикция на МСООН
Резерви в декларациите за признаване на задължителната юрисдикция на МСООН
Видове резерви в декларациите за признаване на задължителната юрисдикция на МСООН
Резерви, ограничаващи юрисдикцията на МСООН с оглед предмета на спора (резерви ratione materiae)
Резерви, ограничаващи юрисдикцията на МСООН с оглед на страните по спора (резерви ratione personae)
Резерви, ограничаващи юрисдикцията на МСООН по време (резерви ratione temporis)
Декларацията на Република България за признаване на задължителната юрисдикция на МСООН
Принцип на взаимността
Приемственост между Постоянния съд за международно правосъдие и Международния съд на ООН относно юрисдикцията им
Приемственост по отношение на договорната юрисдикция
Приемственост по отношение на задължителната юрисдикция по чл. 36, т. 2 СтПСМП и СтМСООН
Приложимо право в съдопроизводството пред Международния съд на ООН
Обща характеристика на приложимото право в съдопроизводството пред МСООН
Видове приложимо право в съдопроизводството
Международните конвенции (чл. 38, т. 1, б. а) СтМСООН)
Международният обичай (чл. 38, т. 1, б. б) СтМСООН)
Общите принципи на правото, признати от цивилизованите нации (чл. 38, т. 1, б. в) СтМСООН)
Изразът "цивилизовани нации"
Правна природа на общите принципи на правото
Механизъм на прилагане на общите принципи на правото
Съдебните решения (чл. 38, т. 1, б. г) СтМСООН)
Обща характеристика на съдебните решения
Правен режим на решенията на МСООН
Доктрината на най-квалифицираните автори на различните нации (чл. 38, т. 1, б. г) СтМСООН)
Приложимото право в производството пред МСООН и източниците на международното право
Принцип ex aequo et bono
Завеждане на съдебните дела пред Международния съд на ООН
Уведомление относно специално споразумение
Писмена молба (иск)
Процесуално представителство на страните по дело
Официални езици на съдопроизводството пред МСООН
Юрисдикционен стадий на съдопроизводството пред Международния съд на ООН. Проверка на юрисдикцията на Съда
Проверка на юрисдикцията на МСООН - обща характеристика
Оспорване юрисдикцията на МСООН (предварителни възражения)
Проверка на юрисдикцията на МСООН в случай на специално споразумение
Юрисдикционен стадий на съдопроизводството пред Международния съд на ООН. Проверка на допустимостта на иска
Допустимост на иска пред МСООН - правна характеристика
Видове условия за допустимост на иска
Процедура по проверката на допустимостта на иска
Доказване в съдопроизводството пред Международния съд на ООН
Правна същност на доказването в съдебния процес в МСООН
Специфични хипотези на доказване в юриспруденцията на МСООН: хипотези, когато доказването не е необходимо
Доказателствени средства в съдебния процес в МСООН
Фази на съдопроизводството пред Международния съд на ООН
Писмена фаза на съдопроизводството пред МСООН
Устна фаза на съдопроизводството пред МСООН
Встъпване в дело пред Международния съд на ООН
Обща характеристика на правния институт на встъпването в дело
Встъпване в дело поради наличие на правен интерес (чл. 62 СтМС)
Встъпване в дело поради тълкуване на многостранен международен договор (чл. 63 СтМС)
Временни мерки за защита
Обща характеристика на временните мерки за защита
Предпоставки за определяне на временните мерки за защита
Процедура по определянето на временните мерки за защита
Постановяване, съдържание, обявяване и правно действие на съдебното решение
Постановяване на съдебното решение
Съдържание на съдебното решение
Обявяване на съдебното решение
Правно действие на съдебното решение
Индивидуални мнения на съдиите в Международния съд на ООН
История на института на индивидуалните мнения
Институтът на индивидуалните мнения в МСООН
Обща характеристика на индивидуалните мнения в МСООН
Правна същност на индивидуалните мнения в МСООН
Видове индивидуални мнения в МСООН
Особено мнение
Противоположно мнение
Представяне на индивидуални мнения от няколко съдии съвместно
Декларации на съдиите в МСООН относно решенията и определенията му
Обявяване на индивидуалните мнения и декларациите на съдиите
Функции на индивидуалните мнения в МСООН
Решаване на делото при отсъствие на някоя от страните му
Прекратяване на дело пред Международния съд на ООН
Прекратяване по искане и на двете страни по делото (чл. 88 Прав.)
Прекратяване по искане на ищеца (чл. 89 Прав.)
Тълкуване на съдебното решение. Преглед на съдебното решение. Изпълнение на съдебното решение
Тълкуване на съдебното решение
Преглед на съдебното решение
Изпълнение на съдебното решение
Съвещателни мнения на Международния съд на ООН
Съвещателни мнения на Международния съд на ООН – правна същност и история. Органи и организации, имащи право да искат съвещателни мнения
Правна същност на съвещателните мнения на МСООН
История на съвещателната функция на МСООН
Органи и организации, имащи право да искат съвещателни мнения
Органи, имащи право да искат съвещателни мнения
Общо събрание и Съвет за сигурност на ООН
Други органи на ООН
Организации, имащи право да искат съвещателни мнения
Съвещателна юрисдикция на Международния съд на ООН 344
Международноправни актове - основания на правото на органите на ООН да искат съвещателни мнения
Общо събрание и Съвет за сигурност на ООН
Други органи на ООН
Международноправни актове - основания на правото на специализираните организации при ООН да искат съвещателни мнения
Обща характеристика на актовете
Актовете на отделните специализирани организации
Правният въпрос като основание на съвещателната юрисдикция на МСООН
Обща характеристика
Правният въпрос, по който могат да искат съвещателни мнения ОСООН и ССООН
Правният въпрос, по който могат да искат съвещателни мнения другите органи на ООН и специализираните организации
Производство по даване на съвещателни мнения
Искане на съвещателно мнение
Съвещателно производство
Дискреционната власт на МСООН да даде или да откаже исканото съвещателно мнение
Постановяване, съдържание, обявяване и правно действие на съвещателното мнение
Постановяване на съвещателното мнение
Съдържание на съвещателното мнение
Обявяване на съвещателното мнение
Правно действие на съвещателното мнение
Приложение
Устав на Организацията на обединените нации
Статут на Международния съд
Цитирани съдебни дела и съвещателни мнения от практиката на Международния съд на ООН и Постоянния съд за международно правосъдие
Съдебни дела от практиката на Международния съд на ООН
Съвещателни мнения от практиката на Международния съд на ООН
Съдебни дела и съвещателни мнения от практиката на Постоянния съд за международно правосъдие

Всички характеристики
Автор Александър Драгиев
Година 2012
Брой страници 416
Издателство Сиби
ISBN 9789547307926
Корица Мека
Общи От български автор
Жанрове Право
Тип Книги
Каталожен номер 1032049
Баркод 9789547307926
Оценки и коментари
Обща оценка на продукта:
Няма оставени мнения за този продукт

Попълнете формата и оставете вашия коментар, ако не виждате формата моля, влезте в профила си

?   Задай въпрос или остави мнение:
Изпратете ни запитване:
Изберете кредитна институция:
Калкулирайте Вашите вноски

Главница: 17,00 лв.

Преизчислете
    • Няма оферти с тези цена и първоначална вноска.
Купи

* Броя на погасителните вноски се избира при финализиране на поръчката

Зa дa взeмeш пpoдукт нa изплaщaнe, тpябвa дa бъдaт пoКpити минимaлнитe Уcлoвия нa Kpeдитнитe Koмпaнии:
  • Cyмa нa пopъчĸaтa нaд 150 лв.
  • Bъзpacт нa ĸaндидaтa нaд 18г.
  • Haзнaчeн нa пocтoяннa paбoтa c пo-виcoĸ oт минимaлния дoxoд